HomeContact
O Firmie

Firma ARinfor powstała w styczniu 2004 roku. Na początku działalność firmy skupiała się na obsłudze informatycznej średnich przedsiębiorstw.

Obecnie rozszerzyliśmy ofertę i skierowaliśmy ją do małych firm oraz klientów indywidualnych.

Klienci zwrócili się do nas, ponieważ do tej pory borykali się z problemami, które były dla nich uciążliwe i zabierały im dużo czasu, a przez to pieniędzy. Zaoferowaliśmy im pomoc, dostarczając rozwiązań. Pokazaliśmy, że technika może być przyjazna i prosta.

Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w oparciu o wymogi jakie niesie za sobą:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


Autoryzowany Partner

  (Silver)   (Premium)